Lubb IT AB
Marcus Ludvigsson

Marcus ser sig som en engagerad person som har en förmåga att se lösningar på problem från många olika perspektiv. Han har ett stort intresse av systemutveckling, nya tekniker och metoder. Som person upplevs Marcus som social, strukturerad, ihärdig, entusiastisk och initiativrik.


Nedan kommer en sammanfattning av de företag Marcus har samarbetat med genom åren och några exempel på de  tekniker som har använts i olika projekt.


IDA INFRONT AB

Utvecklare och teknisk coach 2022 - 

Utvecklare i ett projekt åt en statlig myndighet.
Metod: Scrum. 
Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, iipax one, SQL med databasmodellering, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, IntelliJ IDEA, Linux, Mysql, SQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar


Utvecklare 2021 - 2022

Utvecklare i ett projekt för Laboratory Information Management System (LIMS)
Metod: Scrum. 
Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, iipax one, SQL med databasmodellering, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, IntelliJ IDEA, Linux, Windows, Sql-server, Oracle, Mysql, SQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar


Utvecklare 2020 - 2021

Utvecklare i ett projekt för ersättning till forskningsprojekt, Energimyndigheten. Ansökningarna och beslut om utbetalning via Agresso hanterades via en applikation baserad på iipax one.  
Metod: Scrum. 
Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, iipax one, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, IntelliJ IDEA, Linux, Windows, Sql-server,SQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar


MIGRATIONSVERKET

Arkitekt 2018 - 2020

Arkitekt i ett projekt för ersättningar till kommuner och landsting, biträden samt schablon-ersättningar. 

Metod: Kanban. 

Tekniker: Java, Spring Cloud, RabbitMQ, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Liquibase, Spring, REST, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, IntelliJ IDEA, Linux, PostgreSQL, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar


Utvecklare 2017 - 2018

Design och utveckling i ett projekt för utbetalningar till kommuner och landsting samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket. 

Metod: Scrum. 

Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Spring Cloud, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, PostgreSQL, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar


Scrum master och Utvecklare 2015 - 2017

Scrum master samt design och utveckling i ett team som arbetar med e-tjänster för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer. 

Metod: Scrum. 

Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Wicket, SQL med databasmodellering, JPA (Hibernate), Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, React, HTML5, CSS, Bootstrap, jQuery, Javascript, JUnit, Oracle Weblogic Server, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, Subversion, Git, Maven, Jenkins, Jira, Sonar


Utvecklare 2013 - 2015

Design och utveckling i ett team som är del av VIS-projektet som arbetar med e-tjänster för utlandsmyndigheterna och Migrationsverket, dokumentvisaren Oracle AutoVue samt utveckling- och förvaltningsaktiviteter för ett antal applikationer. 

Metod: Scrum. 

Tekniker: Java, Applikationsserver i JEE, Wicket, SQL med databasmodellering, Spring, Struts, JSP, Webservices, SOAP, REST, XML, Webbutveckling, HTML5, CSS, jQuery, Javascript, Bootstrap, JUnit, Oracle Weblogic Server, JBoss Application Server, Enterprise service bus (Oracle Service Bus, OSB), Eclipse/IntelliJ IDEA, Linux, Informix, Subversion, Maven, Jenkins, Jira, Sonar

 

INFOR

Arkitekt 2013 - 2013

Design och utveckling av kundkrav på Infor LifeCycle Manager, Infor's verktyg för installation och konfigurering av applikationer, så som stöd för arkivering av loggar och förbättringar av stödet för installation av Infor Smart Office Mashups. 

Tekniker: Java, Eclipse RCP


Arkitekt 2013 - 2013

Kvalitetsansvarig för leverans av Infor ION Grid. Uppdaterade och skapade nya testfall, satte upp miljöer för test på Windows, AS400 och AIX med databaserna SQL server, Oracle och DB2 for i. Definierade och ledde testsessioner.


Arkitekt 2013 - 2013

Utvecklade verktyg för migrering mellan versioner och plattformar av Infor LifeCycle Manager. 

Tekniker: Java, Maven, Derby, SQL, Liquibase


Arkitekt 2013 - 2013

Utvecklade Maven-plugin som genererade installationsprogram för Infor ION Grid Applikationer. 

Tekniker: Java, Maven


Arkitekt 2013 - 2013

Prototypade och testade kommunikationsteknik mellan privata och publika moln. 

Tekniker: Java, Javascript, HTML, CSS, jQuery, REST, SSL, WebSockets, CometD


Arkitekt 2012 - 2013

Förbättrade installation och konfigurering av Infor ION Grid, en distribuerad applikationsserver som möjliggör horisontell och vertikal utskalning av applikationer. 

Tekniker: Java, HTML, J2EE, Javascript, jQuery, CSS, Derby, SQL med databasmodellering, Webservices, REST, SVN, JUnit, Selenium


Arkitekt 2011 - 2012

Fortsatt utveckling av Lawsons installations och konfigureringsverktyg, LifeCycle Manager, med fokus på uppdatering av plattformsstödet, monitorering och förenkling av användandet genom att associera installerade produkter till miljöer (test, produktion, utveckling) för att på så sätt standardisera kundernas installationer och förenkla kontinuerligt underhåll av affärssystemen. 

Tekniker: Java, WebSphere, Applikationsserver i JEE, Webbutveckling, HTML, jQuery, CSS, SQL, Derby, JPA (Hibernate), JUnit, Jenkins, Jira, AS400, Linux, Windows


LAWSON SOFTWARE

Arkitekt 2009 - 2011

Arkitekt för Lawsons satsning på publika och privata moln, Lawson Cloud Console. I stället för att distribuera installationsprogram paketerar Lawson lösningar i form av Virtual Appliances (VAs) som väcks till liv i privata eller publika moln. Lösningen bestod av en rik klient skriven i WPF och en server i Java. VAs skapades för AWS, VMWare och Hyper-V. 

Tekniker: Java, JRuby, AWS, VMWare, Hyper-V, WebSphere, J2EE, HTML, CSS, jQuery, SQL, Hibernate, Derby, Ant, Velocity, JUnit, Webservices, REST, SSL, Linux


Arkitekt 2006 - 2009

Designade och utvecklade LifeCycle Manager (LCM), ett verktyg för installation, uppgradering samt konfiguration av Lawsons produkter hos deras kunder. LCM var en lösning som installerades hos varje kund. Den bestod av en client, en server och agenter som installerades på de serverar som man ville kunna installera och konfigurera applikationer på. 

Tekniker: Java, Eclipse RCP, SWT, J2EE, HTML, CSS, Hibernate, Derby, SQL, Ant, Velocity, Webservices, REST, SSL, Unix, Windows, AS400


INTENTIA RESEARCH AND DEVELOPMENT

Systemutvecklare 2005 - 2006

Utvecklade en editor i Eclipse som kunde WYSIWYG-definiera användargränssnittet till affärsapplikationer. 

Tekniker: GEF, SWT, Eclipse, Java


Systemutvecklare 2004 - 2005

Utvecklade ett verktyg, Movex WebServices Design Studio, som var en eclipse-plugin där man kan kunde definera och testa web services som används för access av information i affärssystemet Movex. 

Tekniker: Eclipse, SWT, Java, JUnit, Web Services, WSDL, REST, SSL


Systemutvecklare 2004 - 2004

Utvecklade en lösning för audit av data i affärssystemet Movex. Kunden kunde konfigurera vilken data i affärssystemet som skulle spåras. När sedan affärssystemets databas ändrades sparades det genom databas-triggers i en separat databas vem som gjort förändringen, förra värdet och nuvarande värde. Genom affärsystemets olika klienter kunde man sedan få fram historiken för olika affärsobjekt. 

Tekniker: Java, SQL, Stored Procedures


Systemutvecklare 2003 - 2004

Utvecklade installationsprogram för affärssystemet Movex. En regelmotor användes för validering av indata och beslutstöd under installationen. 

Tekniker: Swing, Java, Ant, Jess, AS400, Windows


Systemutvecklare 2002 - 2003

Utvecklade ett system för kontinuerlig bygge och test samt daglig leverans till interna konsumenter av den tekniska basen i Movex, Intentias affärssystem. Det som idag kallas Continous Integration och Continous Delivery gjorde att intentia tidigt kunde öka kvaliten på Movex. 

Tekniker: CruiseControl, Java, ClearCase


Processutvecklare 2002 - 2003

Deltog i framtagandet av en utvecklingsprocess för mjukvara, SWPP, för Intentias utvecklingsorganisation. Tog fram mallar för krav- och designspecifikationer.


UTBILDNINGAR

Certified ScrumMaster, Scrum Alliance
Sun Certified for the Java Platform 1.5
Sun Certified for the Java Platform 1.4
Civilingenjör Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola 1998 - 2002
Högskoleingenjör Datateknik (80p), Linköpings Tekniska Högskola 1996 - 1998